BIJAKSANA DI TENGAH KRISIS

2 Samuel 15:32-37 “Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom: Aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hambamu, -dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku ” (ay.34) Malam hari ini, kita kembali di ajak untuk melihat cara...