Renungan Pagi 8 Januari 2020

KJ 354 : 1, 2 – Berdoa

Lukas 5 : 27-28
“Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatum lalu mengikut Dia” (ay. 28)

Tuhan Yesus memulaai pelayananNya, Ia memanggil orang-orang yang dijadikan murid-muridNya. Ada Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedus (5: 1-11). Tetapi Tuhan Yesus juga memanggil seorang pemungut cukai yang bernama Lewi (5: 27). Lewi pun mengikut Tuhan Yesus (5: 28).
Pemanggilan Lewi sebagai muridNya adalah kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada Lewi. Lewi dijumpai Tuhan Yesus. Lewi menyambut panggilan Tuhan, ia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Bagi Lewi, dijumpai oleh Tuhan Yesus merupakan peristiwa pentung dan sangat menggembirakan! Ia mau menyambut panggilan dari Tuhan Yesus dengan tindakan yang nyata, ia berdri dan mennggalkan segala sesuatu. Ia mau mengambil keputusan untuk menyambut panggilan Tuhan Yesus. Ia berdiri, ia bergerak, ia bertindak. Ia juga meninggalkan segala sesuatu menunjukkan kesungguhannya bahwa memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka yang menjadi utama adalah mengikuti yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan memberi perhaatian penuh pada apa yang Tuhan perintahkan. Mengikut Dia, berarti ada tindakan nyata yang berbeda dari sebelumnya! Lewi mengikut Tuhan Yesus, berarti ia berhenti dari kebiasaan dan perilaku hidupnya yang lama!
Datang menyembah Dia, sujud kepadaNya merupakan kesempatan penting dan istimewa ketika Tuhan berkenan menjumpai kita! Panggilan Tuhan kepada Lewi juga merupakan panggilan Tuhan kepada kita, lalu bagaimana sikap dan tindakan kita? Bukankah kita juga harus menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita dan kesungguhan?
Hari ini Tuhan karuniakan kepada kita maka jadikanlah hari ini sebagai kesmepatan bagi kita untuk mengikuti Dia dan meninggalkan segala kebiasaan dan perilaku kita yang tidak berkenan kepadaNya. Marilah kita mengikuti Dia dalam kesungguhan dan keutuhan hidup kita.

KJ 354 : 3

Doa : Ya Kristus Yesus Jurus’lamat kami, teguhkan kami untuk mengikut Engkau dan terus berjalan bersama Engkau.