SBU : JAMINAN JANJI TUHAN

SBU : JAMINAN JANJI TUHAN

Renungan Pagi 19 Februari 2019 GB 118:1 -Berdoa Yosua 3:7-13 “supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau.” (ay 7b) Salahkah jika kita menilai tipe kepemimpinan dua orang pendeta di Jemaat? Tidak...
SBU : PENGUDUSAN DIRI UMAT

SBU : PENGUDUSAN DIRI UMAT

Renungan Malam 18 Februari 2019 GB 43:1 – Berdoa Yosua 3:1-6 “Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.” (ay 5) Dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa dewasa ini, bangsa Israel sementara mencari sebuah...
SBU : UMAT YANG BERKEADILAN

SBU : UMAT YANG BERKEADILAN

Renungan Pagi 18 Februari 2019 GB 263:1 – Berdoa Keluaran 18:24-27 “perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri.”(ay 26b) Memberi nasihat yang baik akan membangun kehidupan yang...
SBU : MENGORGANISIR PEMIMPIN BERKUALITAS

SBU : MENGORGANISIR PEMIMPIN BERKUALITAS

Renungan Malam 17 Februari 2019 GB.319 : 1 – Berdoa Keluaran 18 : 17 – 23 Di samping itu, kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap.” (ay.21a). Coba bayangkan...
SBU : MENGHORMATI KETETAPAN

SBU : MENGHORMATI KETETAPAN

Renungan Pagi 17 Februari 2019 GB 341 : 1 – Berdoa Keluaran 18:13-16 maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah (ay 16b) Jangan...
SBU : SELALU ADA PELUANG UNTUK MELAYANI

SBU : SELALU ADA PELUANG UNTUK MELAYANI

Renungan Malam 16 Februari 2019 GB.114 : 2 – Berdoa Kisah Para Rasul 16 : 35 – 40 “Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu ke luar” (ay.39a) Tidak selamanya kita menghadapi situasi yang baik atau menyenangkan. Situasi seperti apapun yang sedang kita...