Renungan Malam
GB.4 : 1,2 – Berdoa
Mazmur 98 : 4-9
Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak sorailah dan bermazmurlah! (ay.4).
Bangsa lsrael seringkali menghadapi musuh-musuh dari bangsa lain seperti bangsa Filistin (2 Sam.5:17-25), Amon dan Aram (2 Sam.10). Musuh-musuh bangsa Israel mampu dikalahkan oleh bangsa Israel karena pertolongan Tuhan. Tuhan selalu campur tangan untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Mazmur 98:4-9 mengungkapkan kegembiraan dan sorak-sorai umat Israel karena menyambut kedatangan Tuhan yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Ungkapan kegembiraan ini dinyatakan dalam sebuah perayaan menyambut kehadiran Tunan dan menyambut kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan.
Kemenangan bagi orang percaya adalah ketika Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan melalui kebangkitan-Nya bukanlah hanya untuk rnanusla semata, tetapi juga untuk alam semesta dan makhluk hidup yang lainnya.
Oleh karena itu sorak-sorai bukan hanya dinyatakan oleh manusia saja tetapi juga oleh alam semesta dan ciptaan Allah yang lainnya, yaitu laut, sungai dan gunung-gunung. Bagi orang percaya, sorak-sorai kegembiraan di dalam Tuhan Yesus ini tentunya bukan hanya terjadi dalam perayaan saja, tetapi tetaplah menjadi sukacita di dalam setiap segi kenidupan yang kita jalani setiap hari. Kita tidak lagi tersandera oleh kuasa dosa tetapi bebas mengekspresikan keselamatan dalam kehidupan yang mengasihi, mewujudkan keadilan, dan kebenaran.
GB.4 : 3
Doa : (Tuhan berikan hati kami dipenuhi oleh sukacita untuk hidup yang memuliakan Tuhan)