Renungan Malam
KJ.12:1,4  -Berdoa
Matius 2:1-12
 … lalu sujud menyembah Dia… (ay.11b)
Orang-orang Majus datang mencari dan menyembah Yesus di Betlehem.
1. Mereka adalah orang-orang kafir. Kaldea, daerah Mesopotamia Babilonia tempat asal mereka, adalah daerah penyembahan berhala. Allah mencari mereka. Mereka adalah orang-orang pandai, ahli-ahli perbintangan pada zamannya. Mereka juga menjadi penasihat raja di negerinya. Tuhan telah memakai kepandaian dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Mereka adalah orang-orang kaya Untuk suatu penelitian perbintangan yang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian harus menempuh perjalanan panjang untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Mereka rela mempersembahkan kekayaannya.
Mereka datang dan tempat yang jauh. Jarak antara Babel dan Betlehem amat jauh. Belum ada transportasi seperti sekarang ini. Namun ada sesuatu yang mendorong mereka untuk datang ke Betlehem. Dalam mengikut Yesus, hams ada kerelaan untuk berkorban: waktu, tenaga, pikiran dan harta.
Mereka datang sujud menyembah dan memberi persembahan berharga: emas, kemenyan dan mur. Tiga jenis persembahan yang menggambarkan tiga jabatan Kristus : Raja, Imam, dan Nabi.
Orang-orang Majus telah mempersembahkan segala hal terbaik yang mereka mmki bagi Tuhan. Bagaimana clengan kita? Apa yang kita persembahkan di Natal tahun ini?
KJ.127: 1,4
Doa : (Tolong kami agar mampu mempersembahkan hidup kami kepada-Mu)