Syair dan lagu: Subronto Kusumo Atmodjo, 1978

la = c
4 ketuk

1) Ya Allah Bapa di sorga mahatinggi,
puji sembah dan syukur bagiMu.
Mahabesar, mulia namaMu
dan kuasaMu kekal selamanya.

2) Aku berlutut dan doa kupanjatkan,
‘ku bertelut memohon rahmatMu;
ampunilah segala dosaku
dan limpahkanlah berkat anugerah.

3) Aku naikkan puji dan doa ini
demi nama Tuhanku Penebus,
Put’ra kekal, abadi dan kudus,
Jurus’lamatku dan Raja semesta