Syair: Gloria Patri, abad ke-4/Ehr sei dem Vater, liturgi Jerman, 1557
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1975
Lagu: Jerman, 1557

do = d, e, atau f
1 ketuk

Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya, Amin