Syair: Magnificat, Nyanyian pujian Maria, Lukas 1:46-55,
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1977,
Lagu: A. Soetanta, S. J., 1980

sol = f
4 ketuk

1 Hatiku bersukaria
mengagungkan nama Tuhan,
Allah, Juru s’lamatku.

2 DiindahkanNya hambaNya;
kini dan senantiasa
diberkati namaku.

3 Kar’na Allah Mahakuasa
melakukan karya agung
kepadaku yang rendah.

4 Mahasuci Nama Allah;
rahmatNya turun-temurun
atas orang salehNya.

5 DinyatakanNya kuasa
hingga orang congkak hati
habis oleh tanganNya.

6 DisuruhNya turun takhta
pembesar dan penguasa;
ditinggikan yang rendah.

7 Orang lapar dikenyangkan,
orang kaya dihampakan
dan disuruhNya pergi.

8 Sungguh Ia melepaskan
umat Israel, hambaNya,
kar’na rahmatNya kekal.

9 Seperti dijanjikanNya
pada Abraham semula
untuk s’lama-lamanya.