Syair: Benedictus, Nyanyian pujian Zaharia, Lukas 1:68-79,
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1984,
Lagu: Wolfgang Dachstein, 1525

do = f
1 ketuk

1 Maha terpuji Allahku:
Ia lepaskan kita
dari kuasa seteru
dan segenap derita.
Tanda selamat diberi
membuat wajah berseri:
Mesias akan datang!
Kini terkabul dan genap
janji nubuat Alkitab,
yang lama didambakan.

2 Yang dalam nista tercengk’ram
akan dibebaskanNya;
janjiNya pada Abraham
kini menjadi nyata:
umatNya bersejahtera
‘kan beribadah padaNya
dan hidup bagi Dia.
Nabi Yohanes, kau seg’ra
“kan meratakan jalanNya,
Sang Raja yang mulia!

3 Agar umatNya mengerti
hidup kekal sentosa,
Yang Mahakasih memberi
rahmat ampunan dosa.
Sang Surya Pagi t’lah dekat!
Orang yang jalannya gelap
melihat cahayaNya.
Kita tak lagi bersedih,
tapi berjalan ke neg’ri
yang damai selamanya!