Renungan Malam 31 Agustus 2019

GB.252 : 1,2 – Berdoa

Daniel 7 : 15 – 28
Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus… (ay.27)

Pada akhirnya kerajaan-kerajaan dunia dikalahkan. Orang-orang kudus tampil menjadi penguasa baru. Allah menyatakan kehendak-Nya untuk menegakkan pemerintahan-Nya yang melindungi semua orang dengan kasih dan anugerah. Penglihatan yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi umat Tuhan dalam menghadapi aniaya dan derita karena iman kepada Yesus Kristus. Kekejaman penguasa dunia diperhatikan dan dihentikan Allah. Kerajaan-kerajaan itu dilenyapkan.

Kuasa Allah menjadi harapan dan jaminan bagi umat Tuhan ketika berhadapan dengan kekuatan dunia yang otoriter dan bengis. Kerajaan-kerajaan itu merupakan menifestasi kuasa demonik yang mengancam keselamatan orang-orang kudus dan hendak menandingi kuasa Allah Yang Mahatinggi. Umat Tuhan yang tinggal dalam negara yang tirani sekalipun tidak boleh hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Masa depan umat Tuhan tidak boleh digantungkan pada kerajaan-kerajaan dunia yang datang silih ganti. Mereka yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran akan menerima anugerah Allah untuk hidup sejahtera selamanya. Keteguhan iman dan pengharapan kepada janji Allah menjadi ciri hidup kristiani yang otentik.

Seberapa kuat saudara dan saya dapat bertahan menghadapi pribadi, kelompok, bahkan penguasa yang dengan cara jahat menghambat dan melarang kehadiran gereja Tuhan bersaksi dan melayani? Radikalisme dan intoleransi yang muncul di tengah masyarakat merupakan bahaya yang perlu dihadapi bersama. Sebagai warga gereja, kita perlu bersikap dan bersuara untuk menolak upaya-upaya yang merongrong keselamatan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita terus menjaga keselamatan bangsa kita dengan tetap berlaku baik, adil, jujur dan benar; memohon perlindungan Tuhan dan bekerja sama dengan semua kekuatan bangsa yang mencintai negara ini. Kesadaran kritis sebagai sikap iman tetap perlu diperjuangkan untuk mencegah perang saudara dan penderitaan panjang. Tuhan tetap bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.

GB.252 : 5

Doa : (Selamatkan bangsa kami dari paham radikalisme yang hendak menghancurkan masa depan bangsa kami)