Senin, 25 November 2019

GB 50 : 1 – Berdoa

Ezra 9 : 1 – 8
“ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut dikepala aku dan janggutku dan duduklah aku tertegun”. (ay. 3)

“Mudah untuk mendudukan kota, tetapi sulit untuk mengalahkan diri sendiri.” Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahnya, mencabut rambut dan janggutnya sebagai tanda memohon pengampunan dosa yang sebenarnya bukan kesalahan Ezra. Ezra menghadapi persoalan di Yerusalem. Salah satunya adalah perkawinan campur antara orang Israel dan bukan Israel.
Ezra tidak melakukannya, tetapi sebagai pemimpin Ezra menanggung resiko dengan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Ezra, yakni dirinya sendiri. Tidak mudah menanggung resiko atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain; memohon pengampunan dosa atas perbuatan yang tidak dilakukan. Dalam permohonan pengampunan dosa ini, Ezra sebagai pemimpin rohani bersedia melakukan demi kebaikan umat.
Manusia pada umumnya menginginkan keadaan menyenangkan; mendapatkan pujian dan hormat. Sangat sedikit orang bersedia menanggung penderitaan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Bahkan jika bersalah, berusaha mencari pembenaran diri agar dapat terhindar dari tanggung jawab atas perbuatanya. Pada diri setiap orang, terdapat ego atau ‘aku’ yang ingin dimenangkan dan disenangkan. Sikap ini menjadi tantangan bagi setiap orang, yakni mengalahkan keinginan diri sendiri. Tidak mudah!
Ezra berhasil melakukannya. Ezra tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebagai pemimpin, Ezra memberikan contoh yang baik, yakni bersedia bertanggung jawab atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Ezra menundukan egonya. Hal demikian terjadi karena Ezra menempatkan Tuhan sebagai kekuatannya.
Kitapun bisa seperti Ezra, jika kita mau memahami bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupan ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan hidup yang berat. Tantangan lainnya menjadi mudah dihadapi, jika kita berhasil mengalahkan diri sendiri.

GB 50 : 2

Doa: Tuhan, berikanlah kemampuan untuk dapat mengalahkan diri sendiri