Renungan Malam 06 Desember 2019

GB.44 : 1 – Berdoa

Zakaria 9 : 9 – 10
“Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor beban yang muda”. (ay.9)

Allah merancang keselamatan bagi umat-Nya. Keselamatan yang menyeluruh. Keselamatan bagi siapa saja tanpa batasan. Keselamatan Allah bagi semua dari berbagai latarbelakang. Tidak hanya bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain tanpa terkecuali. Keselamatan yang menjadikan semua orang bergembira dan bersukacita. Allah menciptakan zaman baru yang terbuka untuk dinikmati siapa saja yang mengambil bagian dalam kasih-Nya.

Bangsa Israel telah hidup dalam kebanggaan keyahudiannya dan menutup diri berbagai berkat dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel gagal menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Bangsa Israel malah jadi pelaku kejahatan ketika mereka terlibat dalam praktek penyembahan berhala dan bertindak tidak adil kepada yang lemah dan kecil. Raja-raja Israel tidak mampu menjadi pemimpin yang menghadirkan kebaikan dan keadilan Allah. Mereka tidak dapat berlaku rendah hati sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Allah. Para pemimpin hidup dalam kesombongan dengan bersandar pada kekuatan kuda dan kereta perang. Mereka beranggapan kekuatan perang mereka mampu mengatasi musuh-musuh bangsa Israel. Nyatanya, bangsa Israel dapat dikalahkan.

Kedamaian hal utama dalam kehidupan manusia. dalam keluarga, jika tidak ada kedamaian maka hubungan yang harmonis mustahil tercipta. Kedamaian tidak mungkin hadir jika masing-masing orang hidup dalam kekerasan hati dan kesombongan. Raja Damai, Yesus Tuhan kita, sudah datang ke tengah hidup manusia. Pilihannya bukan menolak, tetapi menyambut dengan rendah hati dan penuh sukacita. Mari sambut kedatangan Raja Damai dengan sikap hati yang benar untuk berdamai dan tinggal selamanya dalam damai sejahtera Allah. Lakukan sekarang juga dan alami betapa indah damai yang Allah sediakan bagi kita.

GB.44 : 2

Doa : (Kami membuka hati dan pikiran untuk menyambut Yesus sebagai Raja Damai dalam hidup ini agar kami juga dapat menjadi pembawa damai-Mu bagi sesama)