Sabtu, 7 Desember 2019

GB 323 : 1, 2 – Berdoa

Zakharia 9 : 11 – 17
“Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu…” (ay. 18)

Secara logika, mustahil bangsa Israel dapat menikmati berkat Allah. Kemampuan mereka terbatas dan sama sekali tidak ada harapan. Kekuatan musuh sedemikian hebat dan tidak mungkin dapat dilawan. Tidak ada alasan sedikitpun untuk berpikir optimis tentang masa depan jika keadaan hari ini begitu buruk. Lalu apakah umat Tuhan ini akhirnya binasa dan tinggal sebagai catatan sejarah dari kepunahan bangsa-bangsa? Ternyata tidak demikian. Sejarah Israel terus berlanjut sebab anugerah keselamat Allah dinyatakan.
Perjanjian Allah dengan umat-Nya adalah perjanjian abadi dan tidak mungkin dapat dibatalkan oleh apapun. Bangsa Israel telah menerima akibat dosa mereka dengan mengalami kesengsaraan di Babel. Dalam penderitaan yang panjang itu, mereka diproses Allah untuk hidup dalam pertobatan dan pengharapan. Allah bertindak dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan tidak mungkin dapat tertandingi. Musuh-musuh Israel tidak berdaya. Allah tetap menjaga dan menuntuk umat-Nya untuk hidup dalam anugerah keselamat-Nya.
Betapa mengagumkan cara Allah yang terus menjaga, memelihara dan melindungi umat-Nya. Zaman anugerah itu dating dan bangsa Israel dibebaskan dari kesengsaraannya. Allah mengasihi dan menghargai apa yang menjadi milik-Nya. Mereka seperti domba dan permata-permata yang berharga. Keberadaan mereka tidak berbuah sedikitpun di hadapan Allah. Kasih setia Allah tetap untuk selamatnya.
Karya keselamatan Allah berlanjut sampai hari ini. Kita tidak dapat lagi menunda-nunda menyambut keselamatan Allah. Janji Allah sepatutnya disambut dengan penuh kegembiraan. Adakah sesuatu yang membuat saudara terhalang menerima keselamatan-Nya? Mari berdoa minta Roh Kudus agar kita tidak hidup dalam kebodohoan yang meragukan kasih Allah. Keselamatan Allah dijanjikan tidak hanya bagi bangsa Israel tetapi bagi kita yang membuka hati dan pikiran dipimpin oleh Roh Kudus.

GB 323 : 3, 4

Doa: Bersyukur kepada-Mu atas keselamatan yang boleh kami terima dalam Yesus. Tolong kami untuk membantu saudara kami mengasihi Yesus dalam hidupnya.