Renungan Malam 15 Januari 2020

KJ.392 : 1,2 – Berdoa

Yesaya 60 : 4 – 6
“sebab kelimpahan….dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu” (ay.5b)

Ketika nabi Yesaya menyampaikan nubuatan pemulihan Israel, ia tidak hanya berbicara tentang pemulihan Israel dari pembuangan di Babilonia, tetapi juga tentang kedatangan Yesus kedunia, menembus sampai kepada kedatangan-Nya kembali. Yesaya seakan-akan berdiri di depan sebuah gunung. Tetapi dibelakang gunung itu ada dua gunung lain yang tidak kelihatan. Gunung yang pertama adalah janji pemulihan Israel dari pembuangan di Balilonia. Gunung yang kedua adalah janji dan pemulihan dalam keselamatan melalui karya Yesus bagi dunia. Sedangkan gunung yang ketiga berhubungan dengan kedatangan-Nya kembali. Dengan demikian penglihatan nabi Yesaya mencakup lebih dari pada sekedar peristiwa nyata kembalinya umat Tuhan dari pembuangan Babilonia. Tetapi juga karya pemulihan dalam Yesus Kristus dan pemulihan akhir yang penuh kemuliaan, dimana tidak ada lagi dosa dan kesedihan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang (bnd. ay.3). Demikian juga anak laki-laki maupun perempuan. Mereka yang datang kepada terang itu, akan mengalami karya keselamatan didalam Yesus Kristus. Karena keselamatan itu, dianugerahkan kepada semua orang yang percaya (bnd. Yoh.3:16). Kelimpahan dan kekayaan anugerah-Nya akan mengalir dalam kehidupan kita sekarang dan menjadi sempurna dalam kerajaan-Nya yang kekal. Itulah kehidupan kini dan kekal bersama Dia dalam kemuliaan-Nya.

Kita harus mengalami kekayaan karunia-Nya, karena itu adalah harta kehidupan yang paling berharga, yang membuat kita dapat menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan.

KJ.392 : 3

Doa : (Biarlah kelimpahan anugerah-Mu menjadi bagian hidup kami disini dan dalam kemuliaan-Mu)