Renungan Pagi, 6 Mei 2020

KJ 300 : 1 – Berdoa

Imamat 4 : 1 – 12

“Maka, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan …, yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa” (ay 3)

Tidak ada dosa yang luput dari pandangan mata Allah yang Mahakudus, baik yang disengaja ataukah tidak. Semua dosa memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan, tidak terkecuali seorang pemimpin, seperti imam. Imam adalah seorang pemimpin rohani yang berfungsi menjadi barometer kesalahan umat. Sangat penting bagi seorang pemimpin rohani untuk hidup di dalam kekudusan Allah, sebab dia harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan.
Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelesaikan dosa tersebut adalah melalui korban binatang berupa lembu jantan muda yang tidak bercela. Lembu tersebut mesti dibawa ke pintu kemah pertemuan, kehadapan Tuhan Allah. Lalu imam dan tua-tua Israel, meletakkan tangan mereka di atas kepala kurban sebagai proses identifikasi (ay 4, 15). Kemudian darah dari kurban yang disembelih itu, dipercikkan dan dibubuhkan pada bagian-bagian tertentu. Darah itu berfungsi sebagai penyucian. Lalu kurban dibakar sebagai kurban pendamaian dosa. Adapun sisa kurban harus dibakar sampai habis di luar perkemahan.
Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:23). Oleh karena itu, kita memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan, termasuk di dalamnya para pemimpin rohani. Maksudnya supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dan umat. Di dalam Yesus, pengampunan dosa itu terjadi satu kali untuk selamanya, sehingga barangsiapa percaya keapadaNya, dia akan memperolah hidup kekal (Yoh 3:16). Pengorbanan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Selamat menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah!

KJ 300: 3

Doa: Syukur kepadaMu, ya Tuhan, karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami melalui Yesus, Anak Domba Allah. Amin.