Renungan Malam 03 Juni 2020

GB.291 : 1,2 – Berdoa

Imamat 18 : 6 – 30
Siapa pun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya; Akulah TUHAN. (ay.6)

Melalui perkawinan dua insan, terbentuk persekutuan lebih besar; menyatukan semua orang sebagai kerabat dekat. Persekutuan yang kian besar itu perlu diatur agar tidak timbul perilaku buruk yang menajiskan. Semua anggota keluarga harus mengetahui siapa-siapa saja yang terikat sebagai kerabatnya. Setiap anak laki-laki telah diajar sejak dini untuk mengetahui dan mengenal kaum keluarganya yang perempuan yang patut perintah dan ketetapan Tuhan harus diutamakan dan dipraktikkan.

Tuhan mengingatkan orang Israel agar menghindari kebiasaan orang Mesir dan Kanaan. Hawa nafsu kedagingan membuat mereka mengambil perempuan siapa pun untuk dikawini dan disetubuhi. Perilaku semacam itu akan mencemarkan diri dan keluarga. Tuhan menghukum orang yang melakukannya. Aturan dan hukum yang Tuhan tetapkan adalah bahwa anak laki-laki Israel tidak boleh kawin atau berlaku cemar dengan: ibunya (kandung atau tiri), saudara perempuan (kandung atau tiri), ponakannya, isteri saudaranya selagi hidup; tantenya (dari ayah atau ibu). Seorang bapak tidak boleh bersetubuh dengan menantu atau cucunya. Dilarang mengawini ibu, anak dan cucunya sekaligus. Tidak boleh bersetubuh pada waktu perempuan menstruasi. Anak-anak tidak boleh diserahkan kepada dewa untuk ritual pelucuran bakti. Tidak boleh bersetubuh antara sesame laki-laki (atau sesame perempuan). Laki-laki dan perempuan tidak boleh mengelamini binatang.

Penghormatan terhadap kekudusan anggota keluarga dan sesama harus dijaga. Hawa nafsu dari Allah harus dikuasai dan dikelola dengan baik, maka kemesuman akan hilang. Hidup pribadi dan keluarga tetap kudus. Keluarga makin kuat sebagai tempat penanaman nilai moral-etis-spiritual bagi generasi muda. Roh Kudus mengurapi kita semua untuk menjaga kekudusan diri dan menolak segala bentuk kemesuman dan kenajisan.

GB.291 : 3,4

Doa : (Tuhan, tolong kami agar tidak mencemarkan anggota keluarga.Amin)