Syair: O Jesulein suss, o Jesulein mild, Jerman, 1650,
Terjemahan: Yamuger, 1981,
Lagu: Jerman (Koln), 1623

do = g
3 ketuk

1 Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Engkau diutus BapaMu
dan dari sorga mulia
Kau jadi hamba terendah,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

2 Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
segala dosa Kautebus;
Kauhantar kami, umatMu,
ke haribaan BapaMu,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

3 Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Kau turun dari takhtaMu;
Engkau beri bahagia
pengganti duka dunia,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

4 Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Kau citra kasih BapaMu;
nurani kami bakarlah
dengan kasihMu s”lamanya,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

5 Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
padaMu kami bertelut,
sejiwa-raga milikMu
dan pasrah diri padaMu,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.